1,600,000 VNĐ
Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong (300g)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

1,200,000 VNĐ
Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong (200g)

Trọng lượng: 200g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

700,000 VNĐ
Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,400,000 VNĐ
Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong ( hộp giấy 450g )

Trọng lượng: 450g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

1,800,000 VNĐ
Hồng sâm nguyên củ tẩm mật ong (hộp giấy 300g)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm