76,000 VNĐ
Kẹo Hồng Sâm 300g

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

76,000 VNĐ
Kẹo Hắc Sâm 300g

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

150,000 VNĐ
Kẹo Hồng Sâm không đường 200g

Trọng lượng: 200g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

126,000 VNĐ
Kẹo Hồng Sâm không đường 500g

Trọng lượng: 500g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

1,825,000 VNĐ
Kẹo Hồng Sâm 300g Thùng 25 gói

Trọng lượng: 300g/gói

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,400,000 VNĐ
Kẹo Sâm không đường 500g - Thùng 20 gói

Trọng lượng: 500g/gói

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm