Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 8 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 8 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 6 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 6 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 10 - 12 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 10 - 12 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 3 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 3 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 5 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 5 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 4 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 4 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: