Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 10 - 12 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 10 - 12 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 3 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 3 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 5 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 5 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 4 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 4 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng:

Liên hệ VNĐ
Sâm tươi Geumsan (1kg/ 7 củ)

Trọng lượng: 1kg/ 7 củ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên bao bì

3,500,000 VNĐ
Nấm hồng chi đại (Linh chi đỏ)

Trọng lượng: 5 tai/kg (nấm đại)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn sản phẩm.