700,000 VNĐ
Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

5,760,000 VNĐ
Hồng Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc 19 củ)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm.

3,500,000 VNĐ
Hồng Sâm Nguyên Củ (hộp thiếc 10 củ)

Trọng lượng: 150gr

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 10 năm.

1,200,000 VNĐ
Hồng sâm cắt lát tẩm mật ong (200g)

Trọng lượng: 200g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

1,200,000 VNĐ
Hắc Sâm Tẩm Mật Ong Hàn Quốc (150g)

Trọng lượng: 150g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,200,000 VNĐ
Hắc Sâm Tẩm Mật Ong Hàn Quốc (300g)

Trọng lượng: 300g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm