2,950,000 VNĐ
Nấm hồng chi (Linh chi đỏ)

Trọng lượng: 7 đến 8 tai/kg (nấm trung)

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: Xem trên nhãn sản phẩm.

6,240,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 24 tháng

3,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (150g)

Trọng lượng: 150g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

10,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (480g)

Trọng lượng: 480g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

5,500,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm (240g)

Trọng lượng: 240g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm

2,800,000 VNĐ
Cao Hồng Sâm Gold (100g)

Trọng lượng: 100g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 2 năm