Nhân sâm Geumsan

Tham quan gian hàng Geumsan

Nhân sâm - Rễ của sự sống

Nhân sâm Geumhong - Hàn Quốc

Hội nghị xúc tiến thương mại

Lễ ký kết tài trợ đội tuyển Taewondo

Geumsan - Chào ngày mới 17/1/2014

GeumHong - Món quà của tạo hóa

Phiên chợ nhân sâm

Chia sẻ của Chủ tịch Tp. Geumsan