8,900 VNĐ
Bánh quy lúa mạch mè đen (Bánh Black Soybean HardTack)

Trọng lượng: 75g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm

7,900 VNĐ
Bánh quy lúa mạch vàng (Bánh HardTack Gold)

Trọng lượng: 70g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm

45,000 VNĐ
Bánh quy hạt mè (Bánh Sesame HardTack)

Trọng lượng: 250g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm

45,000 VNĐ
Bánh quy Loveball

Trọng lượng: 250g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm

45,000 VNĐ
Bánh quy giòn gum-pung (Bánh New Cracker)

Trọng lượng: 250g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm

45,000 VNĐ
Bánh quy chiên gum-pung (Bánh New Fried Hard Tack)

Trọng lượng: 250g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Hạn sử dụng: 1 năm